ASEM 28 sẽ bàn về “Năng lượng và Biến đổi khí hậu"

ThienNhien.Net – Từ ngày 19 – 23/07/2010, Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28 (ASEM 28) và các Hội nghị liên quan giữa các thành viên ASEAN sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.


Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28 (AMEM 28) sẽ tập trung vào chủ đề “Tiết kiệm năng lượng và Biến đổi khí hậu”.

Tại AMEM 28 cũng có các Hội nghị liên quan như: Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ 28 (SOME 28) diễn ra vào ngày 19 và 20/07; Diễn đàn Năng lượng từ ngày 20 – 22/07; Các cuộc họp SOME 28 với Nhật Bản – Hàn Quốc – Trung Quốc, METI Nhật Bản, Nga, Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21/07.

Ngoài ra, còn có các Hội nghị khác như Hội nghị nhóm Công tác hợp tác năng lượng các nước Đông Á (ASEAN và Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) vào ngày 21/07; Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam và Đối thoại giữa các Bộ trưởng với doanh nghiệp vào ngày 23/07.