TP.HCM hưởng ứng Năm quốc tế Đa dạng sinh học

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động, hưởng ứng Năm quốc tế Đa dạng sinh học 2010.


Mục đích của hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và những mối đe dọa chính đối với đa dạng sinh học.

Đồng thời, khuyến khích các cá nhân, tổ chức hoạt động tích cực trong bảo vệ rừng, bảo vệ Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ; tuyên truyền việc trồng rừng, ngăn chặn việc phá rừng, đánh bắt thủy hải sản kiểu tận diệt, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và ngăn chặn việc mất cân bằng sinh học, tạo hình ảnh thân thiện môi trường cho cộng đồng dân cư.

Theo đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở có liên quan tổ chức mít tinh hưởng ứng
Năm quốc tế Đa dạng sinh học; dự kiến vào ngày 16/07/2010 tại Khu du lịch 30/04 Xã Long Hòa, huyện Cần Giờ.

Cũng trong ngày này, các đơn vị sẽ tham gia thả thủy sinh 200.000 con tôm, 10.000 cá con và trồng 1.000 m2 rừng.