Hà Nội: Hỗ trợ lập điểm xử lý rác tập trung

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu từ nay đến 01/09/2010, các huyện, xã thuộc khu vực nông thôn phải đồng loạt tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn của mình; đồng thời xây dựng từ 1-2 điểm xử lý rác thải tập trung của huyện và một số điểm tập kết rác của các thôn.


Hiện nay, mỗi ngày, tại khu vực nông thôn Hà Nội có khoảng hàng nghìn tấn rác thải sinh hoạt nhưng việc tổ chức thu gom và xử lý đạt ở mức độ thấp (khoảng 25-30%), khối lượng còn lại người dân tùy tiện vứt ra các trục đường giao thông, các khu đất công cộng, các tuyến kênh mương nội đồng, đã và đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cảnh quan của thành phố và sức khoẻ cộng đồng.

Do đó, UBND thành phố có chủ trương sẽ đầu tư cho các huyện 100 % kinh phí xây dựng 1-2 điểm xử lý rác tập trung; đồng thời, hỗ trợ mỗi xã xây dựng một số điểm tập kết rác tập trung của xã, mức hỗ trợ 200 triệu đồng/xã; hỗ trợ 100% kinh phí mua sắm phương tiện thu gom, vận chuyển rác của các huyện, các xã.

Quy mô điểm xử lý rác tập trung của huyện và điểm tập kết rác tập trung của xã tùy theo số hộ và khối lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày phải thu gom xử lý mà bố trí cho phù hợp.

Ngoài ra, tại mỗi thôn, thành lập 01 tổ thu gom vận chuyển rác thải đến điểm tập kết rác tập trung của xã; thành lập các hợp tác xã, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia làm công tác vệ sinh môi trường…

Vị trí khu xử lý rác thải tập trung của huyện phải phù hợp với quy hoạch, đảm bảo xa khu dân cư, trường học, bệnh viện, xa nguồn nước… để đảm bảo vệ sinh môi trường; quy trình xử lý phải tuân thủ theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường .

Chủ tịch UBND các huyện sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu còn để tình trạng tùy tiện vứt rác thải sinh hoạt ra nơi công cộng.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo trên địa bàn khu vực nông thôn không còn tình trạng rác thải vứt bừa bãi, góp phần làm cho nông thôn Thủ đô thêm xanh, sạch đẹp để đón Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.