Việt Nam nhận giải thưởng Ashden về khí sinh học

ThienNhien.Net – Vượt qua 700 dự án đề xuất, Dự án hỗ trợ Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam vừa được vinh danh tại lễ công bố kết quả giải thưởng Ashden – Năng lượng xanh toàn cầu năm 2010 tại Luân Đôn (Anh), do Liên Hợp Quốc và một số tổ chức năng lượng hàng đầu châu Âu tổ chức.


Báo Nông Nghiệp Việt Nam ra ngày 05/07/2010 cho biết đây là dự án hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), được chính thức khởi động từ 2003, hướng tới mục tiêu xây dựng tổng cộng 168.000 công trình khí sinh học vào cuối năm 2012 tại 50 tỉnh, thành, từ đó cung cấp mô hình nhân rộng khí sinh học cho nông dân.

Hiện nay, theo , tính đến hết năm 2009, hơn 78.000 công trình khí sinh học đã được xây dựng, ước tính lượng khí thải cácbon đã giảm được khoảng 167.000 tấn/năm, mang lại lợi ích cho hơn 390.000 người dân, với phương thức bền vững về kinh tế.

Bằng cách phổ biến việc sử dụng khí sinh học cho những người dân chăn nuôi gia súc, chương trình này đã giải quyết được vấn đề chất thải, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao đời sống cho các hộ nông dân và góp phần giảm bớt tình trạng Trái đất ngày càng nóng lên.

Ngoài ra, chương trình cũng được Ban giám khảo đặc biệt ca ngợi phương thức tiếp cận ngành. Đó là quan hệ đối tác thành công giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và SNV, đã tạo môi trường thuận lợi để phổ biến công nghệ khí sinh học trên diện rộng tại Việt Nam một cách bền vững và có tiềm năng nhân rộng hơn nữa.