Tiếp tục các chương trình nghiên cứu ở VQG Côn Đảo

ThienNhien.Net – VQG Côn Đảo có diện tích gần 6.000ha trên cạn và 14.000ha vùng nước với sự đa dạng sinh học cao có ý nghĩa quốc gia về bảo tồn thiên nhiên biển ở Việt Nam. Nhiều chương trình nghiên cứu về bảo tồn và phát triển đã được thực hiện tại đây.

Mới đây nhất, Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga phối hợp với Vườn Quốc Gia Côn Đảo thực hiện chương trình nghiên cứu năm 2010 theo nội dung đề tài E.1.2: “Tổ chức cấu trúc – chức năng các hệ sinh thái rừng nhiệt đới và đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học thế giới động và thực vật” diễn ra từ ngày 22/05 đến ngày 16/06/2010.

Được biết, đoàn nghiên cứu có 12 chuyên gia người Nga và 07 chuyên gia trong nước; tập trung nghiên cứu các lĩnh vực: địa lý – môi trường, sinh thái, côn trùng, lưỡng cư, chim, động vật có vú nhỏ … tại Vườn.

Trong năm 2010, đây là lần thứ hai Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học tại VQG Côn Đảo. Kết quả nghiên cứu này sẽ cung cấp cho VQG Côn Đảo cơ sở dữ liệu khoa học quan trọng phục vụ cho chương trình bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học tại Côn Đảo.