Đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ khoa học môi trường

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội) mở chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ khoa học môi trường chuyên ngành môi trường trong phát triển bền vững. Môn thi bao gồm: Toán cao cấp III; Cơ sở khoa học môi trường; và Tiếng Anh trình độ B. Hạn đăng ký: Thời hạn nộp hồ sơ: Đợt 1 từ tháng 10 đến tháng 1; Đợt 2 từ tháng 4 đến tháng 7.

 

Đối tượng tuyển sinh

§         Tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành khoa học môi trường.

§         Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học đại học ngành khoa học môi trường.

§         Chương trình đào tạo này đặc biệt phù hợp với những người đang và dự định làm việc trong lĩnh vực về tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở cấp trung ương và địa phương.


Mục tiêu của chương trình

§         Đào tạo những chuyên gia có kiến thức chuyên môn mang tính liên ngành về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nhu cầu phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế.

§         Đào tạo các cán bộ có năng lực về quản lý để làm việc trong hệ thống quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp, về nghiên cứu khoa học để tổ chức và thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học và về đào tạo để giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và phổ thông.


Văn bằng

Bằng Thạc sĩ “Khoa học môi trường”, chuyên ngành “Môi trường trong phát triển bền vững” do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.


Những ưu thế khi tham gia chương trình

§         Được tiếp cận với các kiến thức hiện đại, cập nhật về môi trường và phát triển bền vững do các chuyên gia hàng đầu tham gia giảng dạy.

§         Được miễn một số môn học nếu đã hoàn thành khóa bồi dưỡng 6 tháng từ năm 2007 do Trung tâm tổ chức.

§         Có cơ hội nhận học bổng NAGAO (Nhật Bản), do Trung tâm là đại diện chính thức ở Việt Nam.

§         Có cơ hội học lên Tiến sĩ cùng chuyên ngành.


Môn thi tuyển sinh

Toán cao cấp III; Cơ sở khoa học môi trường; và Tiếng Anh trình độ B.


Thời gian đào tạo

Tổng thời gian đào tạo chuẩn là 24 tháng.


Nội dung chương trình đào tạo


Chương trình được thiết kế gồm 57 tín chỉ, bao gồm cả làm luận văn. Chương trình gồm các môn học:


§        
Khối kiến thức chung (11 tín chỉ):

Triết học: 4 TC

Ngoại ngữ chung: 4 TC

Ngoại ngữ chuyên ngành: 3 TC.


§        
Các môn bắt buộc (26 tín chỉ):

Phát triển bền vững: Lý thuyết và khái niệm: 2 TC

Luật pháp, chính sách về môi trường và tài nguyên thiên nhiên: 2 TC

Sinh thái học hệ sinh thái: 2 TC

Ô nhiễm môi trường: 2 TC

Xã hội học môi trường: 2 TC

Khu vực học: Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu: 2 TC

Sinh thái nhân văn: 3 TC

Phương pháp luận và phương pháp  trong nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững: 2 TC

Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý các khu bảo tồn: 2 TC

Đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi tr­ường: 2 TC

Kinh tế tài nguyên và môi tr­ường: 2 TC

Nghiên cứu thực địa: 3 TC.


§        
Các môn lựa chọn (chọn 8 tín chỉ):

Khoa học môi trường nâng cao: 2 TC

Hệ sinh thái rừng và lâm nghiệp xã hội: 2 TC

Hệ sinh thái biển và ven biển: 2 TC

Hệ sinh thái đất ngập nước: 2 TC

Sinh thái học nông nghiệp: 2 TC

Quy hoạch môi tr­ường: 2 TC

Phân vùng và quy hoạch lãnh thổ: 2 TC

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong nghiên cứu và quản lý tài nguyên và môi trường: 3 TC

Sức khỏe môi trường và sức khỏe con người: 2 TC

Các vấn đề toàn cầu về tài nguyên và môi trường: 2 TC

Giáo dục môi trường và phát triển bền vững: 2 TC

Nghiên cứu chuyên đề, viết tiểu luận: 2 TC.

§         Luận văn: 12 tín chỉ.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

Đối tượng tuyển sinh

§         Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng ký dự thi; hoặc

§         Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp chuyên ngành đăng ký dự thi. Thí sinh đã có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học và phải dự thi theo chế độ đối với người chưa có bằng Thạc sĩ.


Mục tiêu của chương trình

§         Đào tạo chuyên gia giỏi trong quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phát triển xã hội và hội nhập quốc tế.

§         Đào tạo cán bộ giảng dạy đại học, có thể độc lập nghiên cứu, chủ trì và tổ chức nhóm nghiên cứu đa ngành, liên ngành, thực hiện các đề tài nghiên cứu triển khai và ứng dụng thực tiễn liên quan tới môi trường, phát triển bền vững, tìm các giải pháp trong hoạch định chính sách, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và môi trường theo hướng bền vững.


Môn thi tuyển sinh

Tiếng Anh, trình độ C; Bảo vệ Hồ sơ chuyên môn.


Thời gian đào tạo

Tổng thời gian đào tạo chuẩn là 36 tháng.


Văn bằng

     Bằng tiến sĩ “Khoa học môi trường”, chuyên ngành “Môi trường trong phát triển bền vững” do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

 

THÔNG TIN CHUNG

Thời gian tuyển sinh

Được chia làm hai đợt vào tháng 2 và tháng 8 hàng năm.

Thời hạn nộp hồ sơ: Đợt 1 từ tháng 10 đến tháng 1; Đợt 2 từ tháng 4 đến tháng 7.


Hồ sơ dự tuyển

Theo mẫu của Đại học Quốc gia Hà Nội, có thể tải từ Website của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường.


Khai giảng

Dự kiến khóa học sẽ khai giảng vào trung tuần tháng 11 hàng năm.


Liên hệ: 
    
     Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ và Đào tạo

19, Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (04) 3 8253506; Fax: (04) 3 8262932

Website: http://www.cres.edu.vn

Email: daotao@cres.edu.vn


Thông tin chi tiết, xin tham khảo trong file đính kèm dưới đây: