Bến Tre: Quy hoạch phát triển nuôi tôm chân trắng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bến Tre vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.


Theo đó, vùng nuôi tôm sẽ được phân bổ tại 3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Dự kiến năm 2010 sẽ phát triển 1.000 ha, sản lượng 8.800 tấn; năm 2015 phát triển 3.080ha, sản lượng 32.880 tấn; đến năm 2020 là 5.450 ha với sản lượng 63.500 tấn.

Ngoài ra, đối với các vùng đã quy hoạch nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh, mà không có quy hoạch nuôi tôm chân trắng cũng có thể phát triển nuôi tôm chân trắng nếu chủ đầu tư thực hiện tốt các điều kiện kỹ thuật theo hướng dẫn và được UBND tỉnh cho phép.

Nhằm giúp cho quá trình phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng đúng theo định hướng quy hoạch đề ra, đảm bảo các hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, giao thông, các điều kiện kỹ thuật, ao nuôi, hạn chế ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, triển khai dự án đến các cơ quan, địa phương để phối hợp thực hiện.