Hà Nội sẽ xem xét Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa giao UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả đầu tư của Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở.

UBND TP. Hà Nội cũng được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Được biết, Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở được xây dựng tại quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội trên diện tích khoảng 8,2 ha với tổng kinh phí ước tính 233,1 triệu USD. Đây là Nhà máy xử lý nước thải thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc xây dựng nhà máy sẽ chia làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn I, sẽ thiết kế, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom với công suất xử lý 200.000 m3/ngày đêm, bảo đảm đủ công suất xử lý nguồn nước thải sinh hoạt và dịch vụ của Công viên Yên Sở (phường Yên Sở); lượng nước thải từ lưu vực sông Kim Ngưu, sông Sét đạt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường trước khi xả vào hệ thống hồ Yên Sở và hệ thống kênh bao.

Giai đoạn II dự kiến hoàn thành năm 2011-2012. Ở giai đoạn này, chủ đầu tư có trách nhiệm thiết kế, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom, bảo đảm phù hợp với công nghệ, công suất của Nhà máy theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Nhà máy xử lý nước thải mới sẽ đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch tổng thể về xử lý nước thải của TP.Hà Nội, góp phần hiện đại hoá hệ thống vệ sinh và hoàn tất thực hiện quy hoạch tổng thể về xử lý nước thải của toàn thành phố.

Với công trình này, chất lượng nước thải ở các kênh tại Yên Sở và hồ Yên Sở sẽ được cải thiện đáng kể. Các hộ dân dựa vào nguồn nước sông để lấy nước sinh hoạt và tưới tiêu dọc hai bên bờ sông Yên Sở, hạ lưu của Cửa Thanh Liệt và sông Tô Lịch cũng sẽ được hưởng lợi từ dự án này.