Nỗ lực bảo tồn hệ sinh thái giàu đa dạng sinh học

ThienNhien.Net – Là một trong những nước trên thế giới có mức độ đa dạng sinh học cao nhưng Việt Nam cũng đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm trầm trọng các hệ sinh thái giàu đa dạng sinh học, đặc biệt là các khu rừng nhiệt đới – nơi tập trung nhiều loài động thực vật quý hiếm và đặc hữu của Việt Nam.


Do sự gia tăng dân số ngày càng cao, sự du nhập các giống mới và các sinh vật ngoại lai ngày càng nhiều, tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu…, tất cả khiến cho các hệ sinh thái luôn ở trong tình trạng nguy kịch, rõ rệt nhất là rừng, một trong những hệ sinh thái giàu đa dạng sinh học nhất Việt Nam. Đáng chú ý là sự suy giảm diễn ra cả ở mặt diện tích và mặt chất lượng. Diện tích giảm cũng đồng nghĩa với việc suy giảm thành phần và số lượng các loài động thực vật.

Bàn về thực trạng và giải pháp cho vấn đề này, một hội thảo về bảo tồn đa dạng sinh học rừng đã được tổ chức tại Ba Vì trong hai ngày 21 và 22 tháng 5. Theo ý kiến của ông Hứa Đức Nhị – Thứ trưởng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc quy hoạch quản lý và tổ chức thực hiện ở các khu rừng đặc dụng của chúng ta hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện nguồn kinh phí đầu tư thấp.

Công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên cũng đã bộc lộ một số bất cập, chồng chéo trong quản lý, thiếu sự tham gia của các bên có liên quan, chưa có cơ chế phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm chưa được phân định rõ ràng, chưa được thực hiện theo phương pháp tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực. Do đó, công tác bảo tồn hệ sinh thái đa dạng sinh học còn nhiều hạn chế.

Một số vấn đề khác như tổng quan hiện trạng, vai trò và thách thức của đa dạng sinh học rừng tại Việt Nam, cơ chế tài chính mới đối với bảo tồn đa dạng sinh học rừng, cơ chế bồi hoàn đa dạng sinh học… cũng đã được thảo luận tại hội thảo.

Cùng thời điểm này, Vụ Bảo tồn, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Đối tác Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp (FSSP) đã tổ chức sự kiện “Ngày Đa dạng sinh học quốc tế” tại Vườn Quốc gia Ba Vì. Đây là sự kiện hưởng ứng năm quốc tế Đa dạng sinh học 2010, do Liên Hợp quốc lựa chọn, nhằm cảnh báo về sự biến mất của nhiều loài sinh vật trên thế giới và tăng cường công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động thực vật nguy cấp quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.