Sáng kiến bảo tồn các loài cây và linh trưởng của FFI

ThienNhien.Net – Gần đây, Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (FFI) đã giới thiệu một chương trình bảo tồn thực hiện trong ba năm với đối với một số loài thực vật thân gỗ và linh trưởng bị đe dọa trên toàn miền Bắc Việt Nam. Sáng kiến này sẽ thúc đẩy một số dự án hiện có của FFI, như các dự án bảo tồn loài vượn Cao Vít, voọc mũi hếch và vượn đen tuyền.


Chương trình bảo tồn mới sẽ triển khai tại 11 điểm ở miền Bắc Việt Nam, chủ yếu trong khu vực hành lang cao nguyên đá vôi phía Bắc, với mục tiêu hướng đến bảo tồn một số loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng cao như voọc xám, voọc đầu trắng, loài mộc lan hay thực vật hạt trần.

Theo FFI, gần một nửa số loài thực vật hạt trần ở Việt Nam được tìm thấy trong các hành lang cao nguyên đá vôi phía Bắc, trong đó có 7 loài đang bị đe dọa toàn cầu.

Điển hình như loài bách vàng Việt Nam, còn gọi là hoàng đàn Việt Nam hay trắc bách Quản Bạ (Callitropsis vietnamensis) được xếp hạng cực kỳ nguy cấp do chỉ có thể được tìm thấy trên các đỉnh núi ở phía bắc tỉnh Hà Giang.

Bước đầu của dự án, FFI sẽ tham khảo ý kiến cộng đồng địa phương để phát triển kế hoạch hành động, đồng thời phối hợp với các tổ chức tại đây để khảo sát các loài bị đe dọa khác nhau.

Sau đó, dự án sẽ thành lập các nhóm bảo tồn dựa vào cộng đồng nhằm bảo vệ môi trường sống của các loài linh trưởng cũng như các loài thực vật hạt trần được phát hiện tại khu vực. Nhân viên của các nhóm bảo tồn này sẽ được các chuyên gia của FFI đào tạo những kỹ năng chuyên môn cơ bản.

Mặt khác, dự án cũng quan tâm đến việc nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương và các cơ quan quản lý có liên quan.