Lập Ban chỉ đạo Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

ThienNhien.Net – Nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, ngày 04/05, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định số 580/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm trưởng ban.


Các Phó Trưởng ban gồm các Bộ trưởng Bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường Quốc hội và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Các ủy viên Ban chỉ đạo gồm một thứ trưởng thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo quyết định, Ban chỉ đạo Nhà nước có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quá trình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Dự án.

Bên cạnh đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước sẽ quyết định những cơ chế, chính sách giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

Ban chỉ đạo sẽ thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai các thủ tục đầu tư, tiến độ xây dựng, chất lượng công trình Dự án; chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp quy đảm bảo đáp ứng việc triển khai Dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, an toàn, an ninh; chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia phục vụ Chương trình phát triển hạt nhân.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ đảm bảo kinh phí, phương tiện và điều kiện làm việc cho bộ máy Ban Chỉ đạo Nhà nước, các tiểu ban chuyên trách và tổ tổng hợp; quản lý kinh phí hoạt động theo dự toán hàng năm và kế hoạch hàng quý được Phó Trưởng ban thường trực phê duyệt. Kinh phí trên được hạch toán vào chi phí của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Ngày 25/11/2009, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua với đa số phiếu tán thành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm 2 nhà máy, mỗi nhà máy có 2 tổ máy để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Hai nhà máy của dự án với công suất trên 4.000 MW, phù hợp với công nghệ và thế hệ lò được chọn; công suất nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 khoảng 2.000 MW; công suất nhà máy 2 khoảng 2.000 MW.

Tổng mức đầu tư dự toán của dự án này khoảng 200.000 tỷ đồng tại thời điểm lập dự án vào cuối năm 2008.

Nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò nước nhẹ cải tiến, thế hệ lò điện đại nhất, đã được kiểm chứng, bảo đảm tuyệt đối an toàn và hiệu quả kinh tế tại thời điểm lập dự án đầu tư.

Thời gian khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào năm 2014, đưa tổ máy đầu tiên vận hành vào năm 2020.

Căn cứ vào tình hình chuẩn bị, Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định thời điểm khởi công xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.