Tháng 11, Nhà máy alumin Tân Rai thử tải toàn bộ

ThienNhien.Net – Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Nhà máy alumin Tân Rai đã triển khai thi công 67/69 hạng mục, đạt 85% tổng khối lượng công trình. Dự kiến, tháng 11 sẽ tiến hành thử tải toàn bộ.

Sớm cấp phép cho TKV khai thác mỏ bô – xit Tân Rai

Nhà máy này nằm trong Dự án tổ hợp bôxit – nhôm Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), dự án có tổng mức đầu tư lên tới 11.300 tỉ đồng. Ngày 22/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thị sát công trình này. Tại buổi làm việc cùng chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, UBND tỉnh Lâm Đồng và các bộ ngành, Phó Thủ tướng chỉ rõ: Nhìn chung dự án đã đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ thi công, đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý lao động, quản lý môi trường, quy hoạch, thiết kế. Tuy nhiên, cần thực hiện tốt việc di dời dân cư và quản lý vấn đề lao động, tối ưu hóa các thủ tục, chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân là người địa phương, đảm bảo tối ưu các giải pháp về môi trường.