Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 hướng đến môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 09/04, Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 đã bế mạc và thông qua qua nhiều văn kiện quan trọng, định hướng cho hợp tác ASEAN trong năm 2010. Trong đó, những vấn đề môi trường đã được đề cập đến như một chiến lược xây dựng Cộng đồng ASEAN bền vững, thể hiện qua hai Tuyên bố là “Tuyên bố ASEAN về phục hồi và phát triển bền vững” và “Tuyên bố ASEAN về ứng phó với biến đổi khí hậu”.


Tuyên bố ASEAN về phục hồi và phát triển bền vững

Tuyên bố ASEAN về ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong các phiên họp toàn thể chiều 08/04 và phiên họp kín sáng 09/04, các nhà lãnh đạo ASEAN đã tập trung trao đổi nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề môi trường.

Tuyên bố ASEAN đã đề ra phương hướng và biện pháp hợp tác ASEAN, nhất là đẩy nhanh liên kết kinh tế ASEAN thông qua thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã có, coi trọng gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội cũng như đẩy mạnh giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế – tài chính Đông Á, đóng góp vào nỗ lực toàn cầu cho phục hồi và phát triển bền vững.


Phối hợp hành động để hiện thực hoá Cộng đồng ASEAN. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Cũng trong phiên họp kín sáng 09/04, các nhà lãnh đạo ASEAN đã trao đổi các biện pháp đẩy mạnh hợp tác ứng phó hữu hiệu hơn với các thách thức toàn cầu khác, nhất là biến đổi khí hậu. Hội nghị lần này đã thông qua Tuyên bố ASEAN về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, ASEAN sẽ gia tăng hợp tác, thông qua kế hoạch và biện pháp cụ thể, gắn kết với các chương trình hành động quốc gia; đồng thời cam kết đóng góp tích cực cho nỗ lực chung toàn cầu hướng tới đạt một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý về ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này đã bàn nhiều nội dung liên quan đến phát triển vùng sông Mê Kông, trong đó có tăng cường kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển bền vững, cùng với việc lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên ở lưu vực Mê Kông với chống biến đổi khí hậu.

Hội nghị khẳng định, hợp tác phát triển tiểu vùng sông Mê Kông luôn là ưu tiên của ASEAN.