Hà Nội: Vận động hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

ThienNhien.Net – Với thông điệp “Sử dụng năng lượng hiệu quả trong mỗi hộ gia đình là tiết kiệm cho các bạn hôm nay và thế hệ tương lai”, phong trào Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2010 vừa được UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công Thương phát động.

Đây là một trong những hoạt động chính thực hiện ý kiến chỉ đạo từ Thông báo số 343/TB-VPCP ngày 04/12/2009 của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc xây dựng chương trình tuyên truyền tiết kiệm năng lượng đến từng địa phương, đưa chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng là một trong các chỉ tiêu thi đua, đánh giá gia đình văn hóa.

Ban tổ chức cho biết, các hộ gia đình tham gia vào cuộc vận động sẽ phải làm một phiếu đánh giá gửi về Hội liên hiệp phụ nữ phường để xét duyệt trước ngày 30/07/2010. Sau đó, Hội liên hiệp phụ nữ Quận sẽ xét, công nhận hộ gia đình đạt danh hiệu “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu”.

Và cuối cùng, căn cứ kết quả tổng hợp của Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận các danh hiệu Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố Hà Nội năm 2010.

PGS-TS Ông Lê Danh Vĩnh – Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, qua cuộc vận động này, ý thức tự giác của mỗi cá nhân cũng như cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ được nâng cao. Từ mỗi hành động tiết kiệm năng lượng của người dân, hộ gia đình, sẽ góp phần giảm mức tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu khí thải ô nhiễm môi trường, tiết kiệm một phần lớn chi phí cho gia đình và quốc gia, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiện nay, Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã vận động 90% các hộ gia đình đăng ký tham gia và thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động, trong đó chú trọng phát huy vai trò của gia đình trong truyền thông tại cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, vận động mỗi gia đình sử dụng ít nhất 3 trong 5 loại sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt gia đình.

Để hỗ trợ các hộ gia đình tham gia phong trào tiết kiệm năng lượng, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã tặng 1000 bóng đèn tiết kiệm điện. Đồng thời, các hộ gia đình tham gia chương trình sử dụng thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/1 bộ sản phẩm và miễn phí công lắp đặt của nhà cung cấp thiết bị.