Bổ sung quy hoạch khoáng sản

ThienNhien.Net – Mới đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có Công văn đồng ý bổ sung các khu vực đá ốp lát tại xã Làng Nhì, xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái với tổng diện tích 61,2 ha vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.


Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án thăm dò đá ốp lát tại các khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò cho Tổng công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam theo quy định hiện hành.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, việc cấp phép khai thác chỉ được xem xét sau khi Báo cáo thăm dò, trữ lượng mỏ tại các khu vực nêu trên được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.