Điều ít biết về hạt giống cây

ThienNhien.Net – Theo quan điểm cổ xưa, hạt giống càng lớn thì cây sẽ to lớn, phát triển tốt hơn và ngược lại. Tuy nhiên Helene Muller-Landau, một nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Nhiệt đới Smithsonian, đã không đồng tình với quan điểm trên và tiến hành các nghiên cứu để chứng minh.

Bởi theo Helene Muller-Landau, nếu hạt giống lớn luôn luôn chiếm ưu thế trong con đường tiến hóa thì tại sao những cây khác lại tiến hoá với kích thước hạt giống nhỏ. Muller-Landau cho rằng cần phải có một giải thích phức tạp hơn bao gồm cả việc hài hoà giữa các điều kiện bất lợi cũng như thuận lợi của môi trường sống.

Theo Muller-Landau giải thích, trong môi trường tốt hạt giống lớn và hạt giống nhỏ sinh trưởng như nhau, chỉ khi điều kiện sống khắc nghiệt như thiếu sáng hoặc khô hạn thì hạt giống lớn mới thể hiện ưu thế hơn, hạt giống nhỏ không thể hoàn toàn thích nghi trong các điều kiện khắc nghiệt. Tuy nhiên, các loài hạt nhỏ gặp nhiều thuận lợi hơn trong môi trường tốt vì chúng có số lượng nhiều hơn.

Chẳng hạn, hạt giống của cây Dừa có thể tồn tại cả trong môi trường khắc nghiệt và thuận lợi, nhưng cây chỉ có thể sản sinh ra một số lượng hạt giống nhất định do kích thước hạt lớn. Trong khi đó, hạt giống của cây Sung lại rất nhỏ vì thế chúng có nguy cơ mất phần lớn hạt giống trong điều kiện khắc nghiệt nhưng trong môi trường thuận lợi nó lại có ưu thế hơn hạt giống của cây Dừa.

Những phân tích về sự phát triển của các loài cây khác nhau có kích thước hạt giống khác nhau sẽ giúp chúng ta liên hệ đến sự khác nhau về kích thước con non giữa các loài động vật.