Ứng dụng phương pháp định tính trong nghiên cứu tài nguyên

ThienNhien.Net – Từ ngày 03 đến 07/03/2010, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) tổ chức khóa tập huấn về “Phương pháp nghiên cứu định tính”. Đây là một phương pháp nghiên cứu khả thi trong các hoạt động điều tra, khảo sát thực địa.


Trong khóa tập huấn, các học viên đã được các chuyên gia là TS. Trần Văn Hà (Viện Dân tộc học) và TS. Nguyễn Tiến Long (Viện Năng lượng) giới thiệu về các nội dung của phương pháp nghiên cứu định tính, đồng thời được tham gia thực hành xây dựng đề cương nghiên cứu ngay tại lớp học.

Cũng tại đây, các học viên đã được đi thăm quan thực tế và tiến hành phỏng vấn các hộ dân về mức độ cũng như nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân làng chài Thụy An, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đây là địa phương mà hầu hết các hộ dân đều sống bằng nghề chài lưới và đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc tiếp cận với nguồn nước sạch.

Việc áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính vào các nghiên cứu thực địa, nhất là các nghiên cứu xã hội, là hình thức nghiên cứu có nhiều ưu điểm và đã có từ lâu. Nó bổ sung cho những hạn chế của phương pháp nghiên cứu định lượng, giúp người nghiên cứu xác định được hiện trạng hay diễn biến vấn đề một cách chính xác hơn.

Chính vì vậy, trong các nghiên cứu liên quan đến mối quan hệ giữa tài nguyên, môi trường với sinh kế và đời sống người dân thì việc ứng dụng phương pháp nghiên cứu định tính trong các hoạt động điều tra, khảo sát thực địa là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các công cụ của phương pháp nghiên cứu định tính như phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm… kết hợp với các công cụ của phương pháp nghiên cứu định lượng một cách hợp lý sẽ nâng cao hiệu quả và tính chính xác của đề tài nghiên cứu.