Tuần lễ không thuốc lá Quốc gia

Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, như thông lệ hằng năm, sẽ bắt đầu từ ngày 25/05 đến hết ngày 31/05. Trong lễ phát động sáng 24/05, lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) một lần nữa nhấn mạnh thuốc lá là mối nguy hại chết người và cũng là mối nguy hại đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, nếu như để giới trẻ bị cuốn vào khói thuốc. Vì vậy, chủ đề của tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm nay được chọn là “Tuổi trẻ không thuốc lá”.

Theo thống kế của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam có một đặc điểm rất đáng lo ngại là tỷ lệ người hút thuốc lá quá cao. Tình trạng đáng lo ngại hơn khi có tới 50% người hút thuốc lá là thanh, thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi.

Trong buổi lễ phát động tuần lễ không thuốc lá, lãnh đạo Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung ương Đoàn thanh niên đã kêu gọi thanh, thiếu niên nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá, tỉnh táo trước những chiêu thức quảng cáo, tiếp thị của các hãng thuốc lá, kiên quyết nói không với thuốc lá và nhiệt tình khuyên nhủ, giúp đỡ bạn bè, người thân bỏ thuốc lá vì sức khoẻ của bản thân và cộng đồng.

Các cơ quan Y tế và đoàn Thanh niên cũng kêu gọi các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các bậc phụ huynh quan tâm hơn đến thanh, thiếu niên, không để con em mình hút thuốc lá đồng thời đấu tranh tích cực chống việc bán thuốc lá cho trẻ em vị thanh niên.

Để hiện thực hoá khẩu hiệu “Tuổi trẻ không thuốc lá”, chiều 24/05, Ban Chủ nhiệm Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia, với thành phần là các chuyên gia y tế, đại diện đoàn thanh niên, công đoàn và nhiều cơ quan hữu quan đã họp và đề ra kế hoạch hành động cụ thể cho thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh việc tuyên truyền sâu rộng cho thành niên về tác hại thuốc lá, nhân rộng mô hình các khu vực không thuốc lá, vận động xây dựng chính sách, pháp luật phòng chống tác hại thuốc lá.