44.000 tỷ đồng xử lý chất thải rắn

ThienNhien.Net – Huy động 44.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn, Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng dự kiến có thể xử lý được 85% tổng lượng chất thải rắn vào năm 2015 và nâng lên 95% vào năm 2020. Cũng đến năm 2020, tất cả các địa phương sẽ được đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị áp dụng công nghệ hạn chế chôn lấp.

Mục tiêu này nằm trong Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2009 – 2020 do Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng thiết kế và trình Chính phủ.

Theo đó, giai đoạn 1 của đề án (2010 – 2015) sẽ được tập trung triển khai tại một số nơi như: đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, đô thị đang sử dụng bãi chôn lấp không hợp vệ sinh và chưa có dự án đầu tư, nơi có bãi chôn lấp đã hết hạn sử dụng và không mở rộng quy mô bãi, đô thị là trung tâm vùng, đô thị du lịch…, giai đoạn 2 (2016 – 2020) thực hiện tại các đô thị còn lại, trong đó ưu tiên những nơi có bãi chôn lấp đã hết hạn sử dụng và không mở rộng quy mô.