Kiểm kê 5 loại đất quy hoạch lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Nhằm tránh lãng phí, đồng thời tạo sự phối hợp liên ngành trong việc kiểm kê đất đai, kết quả kiểm kê đất lâm nghiệp trong quá trình kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của Bộ Tài nguyên – Môi trường sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sử dụng làm cơ sở để tiến hành kiểm kê chi tiết các loại rừng trên địa bàn cả nước.


Theo báo Tài nguyên Môi trường ngày 26/1/2010, việc thống kê hiện trạng quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp toàn quốc sẽ được tiến hành theo 5 nhóm mục đích sử dụng chính, gồm: Đất quy hoạch rừng sản xuất; đất quy hoạch rừng phòng hộ; đất quy hoạch rừng đặc dụng; đất mặt nước ven biển có rừng và đất ươm cây giống lâm nghiệp.

Mỗi nhóm đất trên cũng sẽ được thống thống kê chi tiết, ví dụ như, nhóm đất quy hoạch rừng sản xuất bao gồm: Đất có rừng tự nhiên sản xuất, đất có rừng trồng sản xuất, đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất, đất trồng rừng sản xuất, đất khác quy hoạch cho rừng sản xuất…

Ngoài con số diện tích, cơ quan chức năng còn thống kê về đối tượng sử dụng đất, là hộ gia đình, các tổ chức trong nước, nước ngoài, cộng đồng dân cư, hay đối tượng được giao quản lý đất.