Quảng Nam: Loại bỏ các dự án thủy điện không khả thi

ThienNhien.Net – Vừa qua, trước nhiều dư luận lo ngại về những ảnh hưởng của việc xây dựng chi chít thủy điện ở thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, Sở Công thương Quảng Nam đã phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án thủy điện trên địa bàn các huyện miền núi, và đã đi đến thống nhất loại bỏ 8 dự án không khả thi.


Cụ thể, Quảng Nam sẽ loại dự án thủy điện Trà Linh 1 ở huyện Nam Trà My vì lo ngại gây ảnh hưởng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh; loại dự án Sông Trok, Bắc Trà My và dự án Pà Dồn ở huyện Nam Giang do vướng các khu tái định cư của thủy điện Sông Bung 4…

Bên cạnh đó, theo tin từ Công An Nhân Dân, UBND tỉnh Quảng Nam còn đang xem xét lại 12 dự án thủy điện xin phép nâng lên quy mô lớn, do có thể gây ngập lụt đất sản xuất, canh tác của người dân.

Trước đây, do ảnh hưởng đến Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh, chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng đã loại bỏ 5 dự án đầu tư thủy điện.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam – ông Nguyễn Hồng Vân cho biết, dù thủy điện là lĩnh vực ưu tiên phát triển ở Quảng Nam, nhưng yêu cầu đặt ra là các dự án thực hiện phải đảm bảo bền vững về môi trường, phát triển kinh tế – xã hội địa phương, cũng như việc đảm bảo đời sống người dân trong vùng dự án nói riêng.