Quảng Ninh: Đầu tư hệ thống xử lý chất thải ở bệnh viện

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa giao Sở Y tế tỉnh triển khai đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn cho các bệnh viện đa khoa ở: thị xã Cẩm Phả, huyện Hải Hà, Yên Hưng, Đông Triều, bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả và Móng Cái bằng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh.


Hệ thống xử lý chất thải rắn của các bệnh viện này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 26/02/2009, được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2010. Tổng giá trị kinh phí của 6 hệ thống xử lý chất thải rắn cho 6 bệnh viện nêu trên tại thời điểm phê duyệt xấp xỉ 3,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2010 chưa được phân bổ.

Để tạo điều kiện cho các bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ người dân và đảm bảo công tác bảo vệ môi trường theo quy định, UBND tỉnh đã chủ động giao Sở Kế hoạch – Đầu tư cân đối, ứng trước vốn từ ngân sách tỉnh để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Quyết định này của UBND tỉnh đã nhận được sự đồng tình cao của đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện và nhân dân trong tỉnh.