Chiến lược nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2010

ThienNhien.Net – Đến năm 2010, 85% cư dân nông thôn phải được dùng nước sạch ít nhất 60 lít/người/ngày, 70% hộ được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh… – Đó là mục tiêu của Chiến lược nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2010. Nhưng, trong bối cảnh hiện nay, đây thực sự là những con số đầy thử thách.


Theo thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng, sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT), tính đến nay, hàng trăm công trình cấp nước tập trung, bể lọc cát loại bỏ Arsen, nhà tiêu hợp vệ sinh, mô hình thu gom rác thải… đã được đầu tư, xây dựng ở nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 50% số dân ở nông thôn phải dùng nước giếng khoan, với chất lượng không đạt tiêu chuẩn vệ sinh

Điều này được lý giải là do đời sống người dân nông thôn so với thành thị khá chênh lệch, mức sống thấp khiến nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi trường hạn chế. Đây là những khó khăn khi thực hiện mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMTNT đến năm 2010 – 2020.

Do đó, bên cạnh các dự án xây dựng công trình cấp nước sạch và VSMTNT đã và đang được triển khai, các dự án về cải thiện thói quen sử dụng, xử lý nước và giáo dục nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cũng cần được tăng cường thực hiện rộng rãi hơn.

Đặc biệt, chương trình tài trợ thường niên của Quỹ Unilever Việt Nam (UVF) về lĩnh vực cấp nước sạch và VSMTNT, đã hoạt động được gần 5 năm ở hầu hết tỉnh thành trong cả nước, là một đóng góp quan trọng đưa mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMTNT sớm trở thành hiện thực