Hải Dương cần duy trì thế mạnh nông nghiệp

ThienNhien.Net – Hiện nay, Hải Dương là một trong ba tỉnh, thành phố có tốc độ thu hút đầu tư xây dựng và phát triển công nghiệp cao nhất cả nước. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn giữ vai trò nòng cốt và là thế mạnh phát triển ở Hải Dương.


Mới đây, trong chuyến công tác Hải Dương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khi đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng yêu cầu Hải Dương cần giữ vững mặt trận nông nghiệp, do đây là xương sống của nền kinh tế, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, làm nền tảng thực hiện tăng trưởng bền vững.

Có thể thấy, nước ta ít bị tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chính thế giới vừa qua chính là nhờ một nền nông nghiệp vững chắc, giúp bảo đảm cuộc sống thiết yếu cho người dân.

Tính riêng năm 2009, dù diện tích đất canh tác tại Hải Dương có giảm do phát triển công nghiệp và đô thị, nhưng năng suất và sản lượng nông nghiệp vẫn tăng 3% so với năm 2008.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, giá trị sản xuất nông nghiệp của Hải Dương mới ở mức khoảng 30 triệu đồng/ha đất mỗi năm là chưa thực sự tương xứng, trong khi nhiều địa phương trong nước đã đạt mức 50 – 70 triệu đồng/ha.

Vì vậy, Hải Dương phải đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, có những chính sách đúng đắn để khuyến khích các phát kiến trong lĩnh vực này.

Chủ tịch nước cũng kỳ vọng, Hải Dương sẽ phát huy được lợi thế của mình nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói riêng, đồng thời hỗ trợ những tỉnh miền núi khó khăn, vì mục tiêu chung phát triển bền vững đất nước.