Thực trạng và giải pháp môi trường ở Châu Thành, Bến Tre

ThienNhien.Net – Thực hiện một trong ba chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh uỷ Bến Tre, công tác khắc phục ô nhiễm môi trường trong năm 2009 đã được lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Châu Thành, các ngành và nhân dân đặc biệt quan tâm. Từ việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kế hoạch bảo vệ môi trường của các cơ quan nhà nước đến việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng đối với việc giữ gìn cảnh quan, môi trường xanh-sạch đẹp, kiểm soát, phát hiện các hành vi gây ô nhiễm đã được cộng đồng tích cực thực hiện.


Thực trạng ô nhiễm ở Châu Thành hiện nay

Trong thời gian gần đây, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Châu Thành phát triển khá mạnh, nhất là chăn nuôi heo, đã tác động lớn đến môi trường sống trong cộng đồng; đồng thời hoạt động xả nước thải trong sinh hoạt và sản xuất của các hộ dân, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn cũng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường nước.

Thời gian gần đây, khi có chủ trương di dời các ngành sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi thành phố Bến Tre thì huyện Châu Thành trở thành địa bàn mới cho các cơ sở đó. Trong đó, phần lớn các cơ sở chưa tuân thủ tốt các biện pháp bảo vệ môi trường.

Trong chăn nuôi heo, tỷ lệ xây dựng biogas còn thấp (khoảng 30%), đa số xử lý cục bộ như thu gom phân, xây dựng hố xử lý nước thải sinh học, trình trạng rò rỉ nước thải ra môi trường, mùi hôi cục bộ còn phổ biến. Công tác thu gom rác thải sinh hoạt chỉ chiếm 12/23 xã, thị trấn, các địa phương còn lại chịu ảnh hưởng tình trạng ô nhiễm rác thải tại các khu chợ nông thôn, khu dân cư tập trung.

Kết quả thực hiện công tác vệ sinh môi trường

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng xã văn hoá tiến tới xây dựng huyện văn hoá, công tác vệ sinh môi trường đã được các cấp, các ngành và nhân dân ở Châu Thành quan tâm. Việc xử lý môi trường phạm vi cục bộ trong cộng đồng, khu dân cư và cảnh quan chung của từng xã, thị trấn có bước cải thiện. Đến nay có 20,20% hộ xây dựng cầu vệ sinh tự hoại; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 98,36%, trong đó có 26,38% hộ sử dụng nước máy, tăng hơn 4% so năm 2008.

Định kỳ hàng tháng, các xã, thị trấn, ấp, khu phố có kế hoạch ra quân phát quang, vệ sinh môi trường; việc thu gom rác, chất thải rắn trong sinh hoạt được từng hộ dân quan tâm, xử lý bằng các biện pháp đốt, chôn lấp.

Vừa qua, các ngành ở huyện đã phối hợp phát động ra quân “Ngày thứ bảy xanh sạch đẹp”, có sự tham gia đông đảo lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc cải tạo môi trường, cảnh quan, bước đầu ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng được các đơn vị phối hợp thực hiện khá tốt, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ngày Thế giới sạch hơn, Tháng hành động Thanh niên bảo vệ môi trường, bằng các hoạt động thiết thực tại địa phương như: phát quang bụi rậm, trồng hàng rào cây xanh, kiểm tra môi trường, xây dựng các panô, áp phích về bảo vệ môi trường… tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Phối hợp tổ chức 15 lớp tập huấn môi trường cho trên 1.100 hội viên các tổ chức đoàn thể, cán bộ xã ấp và tổ trưởng tổ Nhân dân tự quản; xây dựng các mô hình dân vận khéo về giữ vệ sinh môi trường của các chi tổ hội tại ấp, khu phố. Phối hợp tổ chức hội thi vẽ tranh, tìm hiểu luật bảo vệ môi trường trong đoàn viên, hội viên; xây dựng chuyên mục “Tài nguyên và Môi trường” trên Đài truyền thanh huyện.

Công tác phòng, chống các hoạt động gây ô nhiễm môi trường bước đầu đã thực hiện và được sự tham gia rộng rãi từ phía nhân dân. Ở các khu chợ nông thôn đã trang bị được 206 thùng rác và lắp 12 panô tuyên truyền bảo vệ môi trường. Thực hiện công tác quản lý môi trường, huyện tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn… trong việc quy hoạch môi trường và quy hoạch kinh tế xã hội gắn với công tác bảo vệ môi trường, điều tra hiện trạng môi trường, quan trắc môi trường; từng bước có hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đến nay có 216 cơ sở được giấy chứng nhận cam kết bảo vệ môi trường.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và giải quyết các đơn thư, khiếu nại về môi trường có tập trung thực hiện, hàng năm có xây dựng kế hoạch kiểm tra, qua đó đã giải quyết và làm rõ các kiến nghị của nhân dân về môi trường.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra chưa đáp ứng hết yêu cầu quản lý nhà nước về môi trường. Tổ kiểm tra môi trường ở một số xã chưa hoạt động thường xuyên; số lượng các cơ sở chưa được kiểm tra môi trường và số cơ sở gây ảnh hưởng đến môi trường ở từng xã còn nhiều và chưa có ý thức trong công tác bảo vệ môi trường. Công tác tái kiểm tra, phúc tra còn hạn chế, bước đầu mới chỉ tập trung vận động, hướng dẫn, chưa thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính nên các cơ sở thực hiện chưa tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, hiệu quả kiểm tra còn thấp.

Giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Dự báo tình hình ô nhiễm môi trường trên điạ bàn huyện Châu Thành trong thời gian tới sẽ còn phức tạp hơn cùng với tốc độ phát triển kinh tế ngày càng cao. Hơn nữa, huyện cũng là địa bàn tập trung nhiều ngành sản xuất rất nhạy cảm với môi trường như nuôi và chế biến thuỷ sản, đóng tàu, sản xuất các sản phẩm từ dừa, chăn nuôi, v.v.. trong khi các hành vi gây ô nhiễm ngày càng tinh vi, mức độ nguy hại cho công đồng ngày càng nhiều.

Do đó, để giải quyết hiệu quả bài toán về ô nhiễm môi trường hiện nay, một giải pháp có tính lâu dài là tiếp tục phối hợp xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường lồng ghép với các tiêu chí xây dựng đời sống văn hoá.

Huyện sẽ tập trung thống kê và phân loại, quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh; phối hợp với các đoàn thể, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức người dân trong việc phát hiện, tố giác hành vi gây ô nhiễm; chủ động kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định pháp luật, trong đó kết hợp biện pháp vận động, hướng dẫn đi đôi với xử phạt nghiêm các hành vi cố tình gây ô nhiễm.

Đồng thời, để có môi trường sống lành mạnh, sạch sẽ hơn cũng như đáp ứng tốt điều kiện đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn, huyện Châu Thành sẽ hoạch định chính sách thu hút đầu tư, phát triển có lựa chọn những ngành kinh tế phù hợp với tiêu chí xây dựng huyện văn hoá, phù hợp định hướng phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với ưu thế của huyện.