2009: Đăk Nông mất hơn 293 ha rừng

ThienNhien.Net – Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông, trong năm 2009, trên địa bàn có 293,3 ha rừng bị “xóa sổ”, trong đó có hơn 292 ha rừng tự nhiên và 1,1 ha rừng trồng.


Diện tích rừng ở Đăk Nông giảm mạnh là do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và buôn bán lâm sản trái phép gia tăng… Mặt khác, việc tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang thực hiện các chương trình, dự án khác cũng làm cho diện tích rừng giảm mạnh.

Ðịa phương xảy ra nhiều vụ phá rừng và bị thiệt hại nhiều nhất là huyện Tuy Ðức với 136 vụ, thiệt hại 129,2 ha; huyện Ðăk Glong 54 vụ, thiệt hại 66 ha; huyện Krông Nô 77 vụ, thiệt hại 39,6 ha; huyện Ðăk Song 111 vụ, thiệt hại 34,2 ha…

Nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường lực lượng kiểm lâm theo đúng  quy định là 1 người/1.000 ha rừng, đồng thời nhanh chóng giao đất rừng cho người dân quản lý và tạo thu nhập từ rừng cho họ thì mới mong tình trạng phá rừng ở Đăk Nông giảm xuống.