Đồng Nai: Tháng thanh niên với hoạt động bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Với chủ đề “Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường”, Tháng thanh niên năm 2010 do Ban Thường vụ Đoàn tỉnh Đồng Nai phát động sẽ được tổ chức vào ngày 28/02/2010, gắn với hoạt động Ngày chủ nhật xanh và các hoạt động “Thanh niên truyền thông bảo vệ môi trường”.


Theo đó, các hoạt động Tháng thanh niên phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và cộng đồng với 4 chủ đề hoạt động: Hành động vì môi trường; Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm; Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội và Mừng sinh nhật Đoàn.

Nội dung cụ thể sẽ gồm các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, tập huấn về phòng chống thiên tai, dịch bệnh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; các cơ sở Đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho đoàn viên và học sinh, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tổ chức các hoạt động tặng quà cho các gia đình khó khăn, các gia đình chính sách, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo; tổ chức tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông; ra quân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…