Kiểm soát ô nhiễm ở khu vực đông dân nghèo

ThienNhien.Net – Sau 5 năm triển khai thực hiện Hợp phần "Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo" (PCDA), một trong 5 hợp phần thuộc Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường giai đoạn từ 2005 – 2010, ý thức và năng lực kiểm soát ô nhiễm của các cơ quan quản lý và người dân được thụ hưởng Hợp phần này tại các tỉnh Hà Nam, Bến Tre, Quảng Nam và Thái Nguyên được nâng cao rõ rệt.


Mục tiêu phát triển của Hợp phần PCDA là chất lượng môi trường ở các vùng tập trung đông dân nghèo nằm dưới sự kiểm soát có hiệu quả của địa phương, được duy trì ở mức độ có thể chấp nhận. Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua công tác phát triển năng lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường, nhằm kiểm soát hiệu quả các hoạt động gây ô nhiễm, điều phối các hoạt động khắc phục ô nhiễm và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho người dân.

Ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về “Sự tham gia của công chúng trong lập kế hoạch và quản lý môi trường”, trong năm nay Hợp phần PCDA đã thực hiện thành công một số dự án trình diễn tiêu biểu như: Cải thiện môi trường chợ Bà Rén tại tỉnh Quảng Nam; Xử lý nước thải và chất thải y tế ở Trung tâm Y tế huyện Phổ Yên-Thái Nguyên; Cải thiện môi trường kênh Chín Tế tỉnh Bến Tre; Xây dựng mô hình xã hội hoá việc thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt tại huyện Kim Bảng-Hà Nam…

Qua triển khai thực hiện các dự án trình diễn đầu tiên tại 4 tỉnh nói trên, Ban quản lý Hợp phần PCDA đang đúc kết kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch phổ biến nhân rộng ra các địa phương trong tỉnh. Hiện Hợp phần đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để khởi công xây dựng tiếp dự án xử lý nước thải cụm công nghiệp Trường Xuân – Quảng Nam; cải thiện môi trường và xây dựng mô hình cấp nước cho cộng đồng ở khu vực nhiễm độc dioxin tại Quảng Nam.