Phê duyệt 2 dự án bảo tồn ở Đà Nẵng

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách năm 2009 cho 2 dự án bảo tồn sinh học trên địa bàn thành phố, với tổng kinh phí thực hiện 634 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Bảo tồn Việt Nam (VCF).


Đó là Dự án “Hài hoà giữa bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà” và Dự án “Phối hợp hài hoà giữa bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và phát triển du lịch ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa”.

Trước đó, vào tháng 07/2009, UBND thành phố đã ban hành các QĐ số 5807/QĐ-UBND và 5808/QĐ-UBND phê duyệt 02 dự án trên với tổng kinh phí thực hiện 1,92 tỷ đồng, trong đó vốn của VCF 1,71 tỷ đồng và vốn đối ứng của ngân sách thành phố 0,21 tỷ đồng.

Các Dự án này đều thực hiện trong 2 năm (2009-2010). Mục tiêu của Dự án nhằm bảo tồn đa dạng sinh học; giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các hoạt động bất hợp pháp của con người gây ra.