Kiểm tra tiến độ đề tài khoa học tại VQG Bái Tử Long

ThienNhien.Net – Thực hiện chương trình kiểm tra định kỳ việc triển khai các đề tài khoa học, vừa qua, ngày 21/11/2009, Phòng Quản lý Khoa học- Sở Khoa học Công nghệ Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra tiến độ triển khai các đề tài khoa học tại Vườn quốc gia Bái Tử Long.


Là đơn vị làm công tác bảo tồn thiên nhiên, các đề tài khoa học do Vườn quốc gia Bái Tử Long tiến hành năm 2009 đều nhằm mục tiêu bảo tồn các loài thực vật quý hiếm, các loài cây thuốc có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và Thế giới. Qua kiểm tra tài liệu và hiện trường, cho thấy việc triển khai các hạng mục đề tài đều được triển khai đúng tiến độ, việc xây dựng các mô hình đều đạt kết quả rất khả quan.

Mô hình lim xanh, đến nay là năm thứ 3, cây trồng có tốc độ sinh trưởng cao, các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao, đường kính gốc, đường kính tán đều gấp 2 lần năm 2008. Các mô hình bảo tồn cây thuốc đang trong giai đoạn gieo ươm, cây con phát triển tốt.

Đặc biệt việc đầu tư các dàn che bằng ni lông kết hợp che râm cho thấy đây là biện pháp kỹ thuật đạt hiệu quả cao, rất phù hợp để kích thích việc đâm chồi của cây hom thuộc mô hình bảo tồn cây lá khôi.

Tuy vậy qua kiểm tra, cũng cho thấy hệ thống các chỉ tiêu đo đếm theo dõi, đánh giá quá trình sinh trưởng phát triển của cây con trong giai đoạn vườn ươm cần được bổ sung và hoàn thiện nhằm nâng cao tính khả thi, vừa tăng hàm lượng khoa học của các số liệu được thu thập.

Kết quả đợt kiểm tra đem đến những bài học và kinh nghiệm bổ ích, đồng thời là sự động viên khích lệ với những cố gắng không mệt mỏi của những người làm công tác nghiên cứu khoa học phục vụ bảo tồn thiên nhiên, góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.