Hội nghị CG và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

ThienNhien.Net – Nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) sẽ tổ chức Hội nghị hàng năm lần thứ 16 vào hai ngày 03 – 04/12/2009, tại Hà Nội. Cùng thời điểm này, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) – một hoạt động gắn với Hội nghị CG dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng sẽ được Tổ chức Tài chính Quốc tế – thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới – đồng tổ chức với Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 01/12/2009.


Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) là diễn đàn thảo luận hữu ích và thẳng thắn giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển về những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Hội nghị năm 2008 đã được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam ngày 04-05/12/2008, tại đó các nhà tài trợ cam kết ủng hộ hơn 5 tỷ đôla Mỹ (ngoại trừ Nhật Bản) hỗ trợ cho chương trình giảm nghèo và phát triển của Việt Nam.

Hội nghị lần này sẽ tập trung vào chủ đề phục hồi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, với các chủ đề thảo luận bao gồm:

• Duy trì ổn định bền vững kinh tế vĩ mô: Cân bằng mục tiêu tăng trưởng và ổn định; Bài học từ giai đoạn 2008/2009 cho năm 2010 và các năm tiếp theo,

• Định vị lại nền kinh tế cho tăng trưởng thời kỳ hậu khủng hoảng: Môi trường Kinh doanh, Các vấn đề từ Diễn đàn Doanh nghiệp, và Lộ trình cải cách Doanh nghiệp Quốc doanh.

• Thách thức mới cho công cuộc giảm nghèo: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tới tình hình đói nghèo, Tăng cường bảo trợ và an sinh xã hội, và tương lai của Chương trình Mục tiêu quốc gia về nghèo đói.

• Cải thiện Hành chính công và chống tham nhũng: Quan điểm của các hộ gia đình về quản lý điều hành Nhà nước, Chống tham nhũng trong ngành y tế, Giảm thủ tục hành chính – Đề án 30 và Hiện đại hóa dịch vụ công.

• Đảm bảo phát triển bền vững: Các vấn đề môi trường trong quá trình công nghiệp hóa và tăng trưởng, Các chính sách về giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu, Điều phối chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý nguồn hỗ trợ tài chính cho biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, gắn với hoạt động của Hội nghị CG, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) là một kênh đối thoại có tổ chức, mang tính xây dựng giữa Chính phủ và Cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư và kích thích tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Diễn đàn sẽ tập trung vào các chủ đề:

• Cảm nhận môi trường kinh doanh của các Hiệp hội Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

• Kết quả khảo sát quan điểm của các doanh nghiệp về tiềm năng đầu tư của Việt Nam.

• Tóm tắt quá trình đối thoại trong khuôn khổ VBF 2009.

• Báo cáo kết quả hoạt động của một số nhóm công tác khác của Diễn đàn.

Trước đó, Ngân hàng Thế giới sẽ tổ chức một buổi họp báo giới thiệu về Hội nghị CG và Diễn đàn VBF.

Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt nam bao gồm các thành viên của chính phủ Việt Nam, các đại diện của các nhà tài trợ song phương và đa phương cho Việt Nam, và các Tổ chức phi chính phủ quốc tế. Đoàn đại biểu Chính phủ dự kiến sẽ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu, và bao gồm đại diện cao cấp của các Bộ ngành. Đồng Chủ tịch của Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt nam là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Võ Hồng Phúc và Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, Bà Victoria Kwakwa.

Diễn đàn VBF do Tổ chức Tài chính Quốc tế – thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới – và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức. Các đồng Chủ tịch của Diễn đàn Doanh nghiệp là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư – Võ Hồng Phúc, Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, Victoria Kwakwa và Giám đốc khu vực của Tổ chức Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Thái Lan – Simon Andrews.