Bắc Giang: Tập huấn kiến thức và phổ biến pháp luật về môi trường.

ThienNhien.Net – Trong hai ngày 16-17/11, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Trung tâm môi trường (Thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường nông thôn cho cán bộ, hội viên và nông dân trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng mô hình điểm thu gom, xử lý rác thải tập trung giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn” tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa.


Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những nội dung cơ bản về các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ về bảo vệ môi trường; thực trạng và giải pháp trong việc khai thác, quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và môi trường nông thôn; quy trình xử lý rác thải hữu cơ và phế thải nông nghiệp.

Đồng thời, học viên cũng được trang bị các kỹ năng trong công tác truyền thông như: Vai trò của các cấp Hội Nông dân trong việc bảo vệ môi trường; những vấn đề về môi trường nông thôn Việt Nam; kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường nông thôn; thực trạng và giải pháp của địa phương trong việc bảo vệ môi trường nông thôn, những đề xuất kiến nghị…

Trên cơ sở đó, mỗi học viên sẽ là một tuyên truyền viên ở cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền vận động nông dân chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất và đời sống góp phần xây dựng môi trường nông thôn “xanh, sạch, đẹp”.