Hội nghị Đồng quản lý nghề cá qui mô nhỏ tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Trong hai ngày 26 và 27/10/2009, tại Đà Nẵng, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đã chủ trì Hội nghị “Đồng quản lý nghề cá qui mô nhỏ tại Việt Nam”. Tham dự Hội nghị có các đại biểu của một số tỉnh thành có nghề cá đang phát triển tại Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài cùng chia sẻ kinh nghiệm.


Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển ngành thuỷ sản mạnh và đa dạng. Tuy nhiên hiện nay, vùng biển ven bờ đang bị khai thác vượt quá mức cho phép và việc đánh bắt xa bờ đang gặp khó khăn trên nhiều mặt.

 

Nội dung của hội nghị tập trung vào việc bàn bạc, thảo luận các chính sách hợp lý, áp dụng các phương cách quản lý nghề cá phù hợp, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của cộng đồng ngư dân để cùng với Nhà nước quản lý tốt vùng biển ven bờ, bảo vệ tốt nguồn lợi thuỷ sản cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, nhằm giúp Việt Nam tăng cường các hoạt động liên doanh, liên kết hoạt động thuỷ sản với một số nước trong khu vực để khai thác và chuẩn bị các bước quan trọng cho Việt Nam tham gia một số tổ chức quốc tế quản lý nguồn lợi, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho Việt Nam có quyền tham gia khai thác tại vùng biển quốc tế theo qui định.

 

Tại hội nghị, nhiều mô hình và kinh nghiệm đồng quản lý nghề cá ở một số địa phương ở Việt Nam như Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bến Tre đã được trình bày, nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tế giúp các địa phương vận dụng áp dụng phù hợp với điều kiện tự nhiên xã hội của mình.