Hợp tác xã nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Trong 2 ngày 21 và 22/10/2009, tại tỉnh Cà Mau, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường đã tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn xây dựng một số mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường phát triển bền vững”. Tham dự tập huấn có đại diện Liên minh HTX tỉnh Cà Mau và Liên minh HTX các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các HTX nông nghiệp.


Những cảnh báo về tình trạng ô nhiễm môi trường trên thế giới hiện nay đã và đang tác động đến đời sống con người, đến nền nông nghiệp nói chung. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp phát triển mạnh, góp phần nâng cao đời sống và thay đổi bộ mặt nông thôn. Song, ô nhiễm môi trường do phân bón, thuốc trừ sâu và các nguồn chất thải khác từ ngành nông nghiệp như chăn nuôi, trồng trọt cũng là nỗi lo.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn đã được nghe trình bày một số mô hình như sản xuất phân hữu cơ sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp và rác thải sinh hoạt hữu cơ; mô hình tái chế nilon thải thành hạt nhựa tái sinh; mô hình xử lý chất thải rắn xây dựng thành gạch không nung… Các giải pháp phát triển kinh tế HTX gắn liền với bảo vệ môi trường bền vững.

Thông qua lớp tập huấn, các Liên minh HTX sẽ được trao đổi kinh nghiệm xây dựng một số mô hình HTX nông nghiệp, hướng dẫn xây dựng thuyết minh nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ở các cấp, giới thiệu một số công nghệ, kỹ thuật phát triển bền vững cho các HTX nông nghiệp. Đây là những điều cần thiết đối với các HTX sản xuất hàng hoá muốn đưa sản phẩm của mình vào những thị trường lớn.

Trong thời gian qua, khu vực kinh tế hợp tác, HTX có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nhiều HTX đã được tổ chức năng động và hoạt động có hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên vẫn còn một số lượng lớn HTX hoạt động còn lúng túng, chưa hiệu quả nhất là năng lực về quản lý và phát triển công nghệ kỹ thuật. Do đó, hội nghị tập huấn lần này giúp các liên minh HTX có cái nhìn cụ thể hơn, từ đó xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế; phát huy năng lực ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển thị trường hàng nông – lâm – thủy sản, các sản phẩm chăn nuôi, chế biến để xuất khẩu, đồng thời gắn liền với bảo vệ môi trường phát triển bền vững.