Thêm nhiều giống lúa triển vọng ở Bến Tre

ThienNhien.Net – Cuối tháng 9 vừa qua, tại xã Mỹ Nhơn (Ba Tri), Trung tâm giống nông nghiệp Bến Tre đã tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa khảo nghiệm vụ hè thu năm 2009, với sự tham gia của đại diện nông dân các tổ nhân giống ở Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Thành và Thạnh Phú.


Tại đây, 167 giống lúa của Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, bộ giống do Trung tâm giống nông nghiệp Bến Tre chọn ra từ vụ Đông Xuân 2008-2009 sản xuất khảo nghiệm, sản xuất thử và chọn dòng trên diện tích 1ha đã đến thời điểm thu hoạch. Kỹ thuật canh tác được áp dụng là xới đất bằng máy và trục lại trước khi cấy, cấy 1 tép, công thức phân bón 80:60:40 sử dụng các loại phân urê, DAP, KCL. Qua quá trình theo dõi các chỉ tiêu nông học, khả năng chống chịu sâu bệnh, độ thuần giống, cán bộ kỹ thuật phụ trách khảo nghiệm đã chọn các giống triển vọng như OM 6976, OM 8232, OM 4103, OM 8923, OM 5244, OM 6377, OM 6576, MTL 614, MTL 616, MTL 662, MTL 661, VN 193, VNĐ 36.

Các đại biểu đã đi thăm đồng và đề xuất, Trung tâm nên cung cấp giống để nhân sản xuất đại trà. Bà Trần Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp Bến Tre cho biết, trước mắt có thể đưa vào sản xuất đại trà các giống OM 8923, OM 6976, OM 8232, OM 6677 và TP5 có khả năng thay thế OM 3536; các giống còn lại trung tâm tiếp tục khảo nghiệm tại các huyện. Khi giống khẳng định các yếu tố như tính ổn định, thích hợp vùng đất, khả năng chống chịu sâu bệnh, tiềm năng năng suất và chất lượng gạo đáp ứng yêu cầu của thị trường sẽ khuyến cáo nông dân sản xuất đại trà.