Quảng Ninh: Thẩm định dự án quy hoạch môi trường đến năm 2020

ThienNhien.Net – Quảng Ninh là tỉnh có tài nguyên thiên nhiên phong phú song phải chịu nhiều sức ép về môi trường. Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 sẽ là một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Do đó, chiều 05/10, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh đã tổ chức họp thẩm định Dự án Quy hoạch bảo vệ môi trường tổng thể và một số vùng trọng điểm tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020. Đồng chí Đỗ Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Sau khi nghe đơn vị tư vấn (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội; hiện trạng môi trường và trình bày dự báo xu hướng biến đổi, quy hoạch bảo vệ môi trường toàn tỉnh và một số vùng trọng điểm tỉnh đến năm 2020…, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia nhằm hoàn thiện dự án như: phải chú ý đến các dải ven bờ, tập trung vào các khu vực trọng điểm và các khu vực khai thác than. Các đại biểu cũng nhận xét mục tiêu của quy hoạch đưa ra có tính khả thi cao, là tiền đề để các địa phương triển khai công tác bảo vệ môi trường.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thông nhấn mạnh: “Dự án quy hoạch bảo vệ môi trường tổng thể và một số vùng trọng điểm là dự án khoa học giúp Quảng Ninh phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường”.

Đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật các số liệu ở thời điểm hiện tại trong quy hoạch, phân tích, đề xuất các giải pháp khắc phục, bảo vệ môi trường tổng thể cũng như một số vùng trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là ngành than. Đưa ra những giải pháp khắc phục những nguy cơ tai biến môi trường. Có nhận xét sâu hơn về ảnh hưởng môi trường của các dự án liên quan đến các khu công nghiệp, đồng thời đề xuất các hướng giải quyết, tạo sự phát triển bền vững.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT rà soát lại ý kiến của các ngành liên quan để phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đề án trong tháng 10 trình UBND tỉnh phê duyệt. Các địa phương căn cứ vào quy hoạch này xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường cho phù hợp.