Thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Hậu Giang

ThienNhien.Net – Vào tuần cuối của tháng 9 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đại hội Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Hậu Giang, nhiệm kỳ I (2010-2015). Đến nay, đã có khoảng 50 cá nhân và 24 tổ chức tham gia vào Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh.


Đại hội thống nhất bầu ông Hoàng Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Hậu Giang làm Chủ tịch Hội và thông qua các điều lệ, tên hội, tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn,… của Hội trong quá trình hoạt động.

Việc thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Hậu Giang nhằm tập hợp và huy động các cá nhân, tổ chức xã hội ở Việt Nam tham gia các hoạt động phục vụ cho việc sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải thiện môi trường; vận động nhân dân thực hiện đúng pháp luật, tích cực đóng góp công sức cho các hoạt động bảo vệ môi trường; huy động hội viên tham gia xây dựng và thực hiện đúng chính sách pháp luật, các biện pháp liên quan đến môi trường…