Hậu Giang: Nhà máy xử lý rác sẽ hoàn thành năm 2011

ThienNhien.Net – Vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang cùng các ngành liên quan đã họp thông qua dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tỉnh Hậu Giang. Dự án do Công ty Đo đạc ảnh địa hình – Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư., sẽ được hoàn thành và đư a vào sử dụng năm 2011


Nhà máy xử lý rác sẽ được đặt tại xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, với diện tích 30 ha; tổng vốn đầu tư dự án gần 160 tỷ đồng. Dự án được đầu tư mới từ ban đầu và hoạt động theo công nghệ SERAPHIN tại Hậu Giang; công suất thiết kế 200 tấn/ngày, bình quân 7.200 tấn rác/năm.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư và ý kiến đóng góp của các ngành liên quan, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm hoàn thành quy hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND tỉnh. Riêng phần cơ sở hạ tầng ngoài nhà máy, giao Công ty Cấp thoát nước công trình đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, lập dự án và phương án vốn cụ thể trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; đảm bảo dự án sớm được triển khai và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2011.

Sau khi xử lý, nhà máy này sẽ cho ra các sản phẩm: phân bón vi sinh, hạt nhựa seraphin, viên nhiên liệu, phân bón compost và vật liệu hữu ích trong xây dựng.