Phát động Cuộc thi Môi trường ở Hậu Giang

ThienNhien.Net – Vừa qua, nhằm dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn xã hội xây dựng cảnh quan đẹp, môi trường sạch, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng văn minh, hiện đại, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”.


Theo đó, đối tượng tham cuộc thi gồm: Nhà văn hóa cấp xã; Nhà thông tin ấp, khu vực; Tất cả cơ quan từ cấp xã đến cấp huyện có trụ sở riêng (ngoại trừ cơ quan có trụ sở tạm); Tất cả các đơn vị Công an, Quân sự từ cấp xã đến cấp huyện có trụ sở riêng (ngoại trừ đơn vị có trụ sở tạm); Doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đóng trên địa bàn; Cơ sở giáo dục công lập, tư thục đóng trên địa bàn (ngoại trừ những điểm trường lẻ); Di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh; Bệnh viện (ngoại trừ Bệnh viện đa khoa tỉnh); Trạm Y tế; Công viên cây xanh; Bến xe, tàu; Tất cả các chợ được xếp loại 1, 2 và 3; Cơ sở thờ tự; Hộ gia đình; Tất cả các tuyến đường trong tỉnh (ngoại trừ quốc lộ); Tổ nhân dân tự quản; Ấp, khu vực.

Cuộc thi sẽ kết thúc vào tháng 12/2009 đối với tổ nhân dân tự quản; 03/2010 đối với cấp ấp; 06/2010 đến cấp xã và cấp huyện sẽ kết thúc vào 09/2010.

Đối với mỗi cấp, sẽ có số lượng và hình thức khen thưởng khác nhau, tùy thuộc vào Ban Chỉ đạo hoặc Ban Vận động cấp đó quyết định.

Đây là hoạt động tiếp nối và phát huy hiệu quả từ Cuộc thi “Nhà thông tin đẹp, con đường đẹp và hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học có cảnh quan đẹp”, được tổ chức từ tổ nhân dân tự quản đến cấp tỉnh ở Hậu Giang trong năm 2007 và 2008.