Loài Ếch cây sần mới ở Phan-xi-păng

ThienNhien.Net – Trong chuyến khảo sát, nghiên cứu khoa học được thực hiện gần đây, các nhà khoa học Mỹ và Việt Nam đã phát hiện một loài ếch cây sần mới ở vùng núi cao Hoàng Liên thuộc tỉnh Lào Cai. Loài mới có tên là Ếch cây sần đỏ – <i>Theloderma lateriticum</i> Bain, Nguyen & Doan 2009 với tên loài có nguồn gốc là từ La-tinh <i>“lateriticum”</i> nghĩa là “đỏ gạch”.


Loài ếch mới này được thu thập vào năm 2004 trong chương trình phối hợp nghiên cứu khoa học giữa Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Ếch cây sần đỏ có kích cỡ nhỏ với chiều dài thân chỉ đạt 23,5 mm, màng nhĩ rất rõ, màng bơi ở chân và tay tiêu giảm, da lưng có những nốt sần nhỏ và nổi bật với màu đỏ gạch, cá thể đực không có túi kêu.

Mẫu chuẩn được thu thập trong hốc tre có nước trong rừng thường xanh ở độ cao khoảng 1300-1400m so với mực nước biển. Đây cũng là loài ếch mới thứ hai được phát hiện ở Việt Nam trong năm nay sau mô tả loài mới Ếch bám đá hoa – Odorrana geminata Bain, Stuart, Nguyen, Che & Rao, 2009 ở Hà Giang và Cao Bằng.