Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4735/QĐ-UBND, về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội có trụ sở chính đặt tại số 17 đường Trung Yên 3, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội là tổ chức tài chính công lập trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường, chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Sở Tài chính Hà Nội.


Quỹ có nhiệm vụ huy động các nguồn tài chính, tài trợ của những tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước để tạo vốn đầu tư bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ môi trường cũng có trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn Thành phố, dưới các hình thức: cho vay lãi suất ưu đãi; hỗ trợ lãi suất vay vốn cho dự án đầu tư bảo vệ môi trường khi vay vốn từ các tổ chức tín dụng khác và tài trợ kinh phí cho một số hoạt động bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Quỹ còn có chức năng tiếp nhận và quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước để hỗ trợ đầu tư hoặc tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường.

Quỹ có quyền kiểm tra thường kỳ hoặc đột xuất các dự án, hoạt động bảo vệ môi trường được Quỹ hỗ trợ hoặc xin hỗ trợ đầu tư; có quyền rút vốn vay, đình chỉ tài trợ hoặc hỗ trợ lãi suất vay đối với các chủ đầu tư vi phạm cam kết với Quỹ hoặc vi phạm các quy định của Nhà nước, đồng thời khởi kiện các chủ đầu tư đó theo quy định của pháp luật…

Vốn điều lệ của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội là 50 tỷ đồng do ngân sách Thành phố cấp và 100 nghìn USD tiếp nhận từ Dự án Quốc gia VIE/97/007. Vốn hoạt động của Quỹ dần dần sẽ được bổ sung từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, khí thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản và các loại phí môi trường khác… cũng như tiền đền bù thiệt hại về môi trường thu của các tổ chức, cá nhân vi phạm.