Hàng trăm cơ sở ở TPHCM bị phạt vì gây ô nhiễm môi trường

Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hàng trăm cuộc thanh tra về môi trường, phát hiện 134 đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các qui định về bảo vệ môi trường. Thanh tra đã quyết định xử phạt hành chính các danh nghiệp trên với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Thành phố đã di dời 1.261 cơ sở sản xuất, chiếm gần 90% các nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm trong khu dân cư ra ngoại thành nhưng tình hình ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến xấu.

Nồng độ các chất độc hại trong không khí đã tăng từ 1,4 đến 2,4 lần so với năm 2005. Mỗi ngày thành phố có 600.000 m3 nước thải ra hệ thống sông rạch, trong đó mới có 60% luợng nước thải được xử lý sơ bộ, khoảng 5.000m3 chất thải từ các nhà máy công nghiệp chưa được xử lý đã thải xuống sông Sài Gòn, chưa kể lượng chất thải rắn 6.800 tấn/ngày.
Hầu hết các cơ sở sản xuất không tuân thủ các qui định về xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn, nước thải hoặc khí thải trong quá trình sản xuất vì tốn kém và làm đội giá thành sản phẩm. Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất chỉ thực hiện bảo vệ môi trường một cách đối phó, hoặc chuyển ra ngoại thành nhưng rồi vẫn xả chất thải xuống sông rạch.