Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao ở Hà Tĩnh

ThienNhien.Net – Vụ Hè thu năm 2009, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông–Khuyến ngư (KN-KN) Quốc gia, Trung tâm KNKN Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung tâm chuyển giao khoa học công nghệ (Trạm KN) Can Lộc xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao HT1 tại xã Phú Lộc – một xã miền núi của huyện Can Lộc. Mô hình được xây dựng tại xóm Trung Đông, với quy mô 10ha, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ: 60% giống, phân bón… và tham gia tập huấn kỹ thuật sản xuất cây lúa.


Trong quá trình triển khai mô hình gặp nắng nóng kéo dài, đặc biệt giai đoạn lúa đẻ nhánh làm đòng, tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp bệnh đốm nâu, sâu cuốn lá nên đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây lúa.

Với sự nỗ lực chỉ đạo sâu sát của UBND xã, khuyến nông, ngành Nông nghiệp huyện và sự cố gắng tiếp thu khoa học kỹ thuật của bà con nông dân nên năng suất cây lúa đạt bình quân 45 tạ/ha, tăng so với các lúa khác như XM 12, KD 18 trên cùng diện tích và mức đầu tư.

Ông Nguyễn Hữu Diễn – phó chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho rằng, hiện nay, giống lúa HT có giá bán cao hơn các giống khác từ 1.500-2000 đồng/kg(lúa HT1 bán: 5.500 – 6.000 đồng/kg; lúa khác:3.500-4.000 đồng/kg). Do vậy sản xuất lúa chất lượng HT1 sẽ cho thu nhập cao hơn nhiều, thời gian tới UBND xã sẽ tập trung vận động, tuyền truyền người dân cơ cấu giống HT1 vào sản xuất.

Từ những kết quả bước đầu của mô hình đã thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện. Đây là giải pháp cần thiết và phù hợp với điều kiện tự nhiên ở địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông dân góp phần xoá đói giảm nghèo, tạo tiền đề quan trọng để xã Phú Lộc tiếp tục chuyển đổi diện tích và các loại cây trồng khác trong thời gian tới.