Bắc Giang: Ngăn chặn nạn khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Hiện nay, tình trạng khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản (TNKS) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, nhất là nạn khai thác trái phép cát sỏi lòng sông, vàng sa khoáng và đất sét để sản xuất gạch ngói. Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, Bắc Giang đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Khoáng sản và các văn bản có liên quan; công bố rộng rãi và thực hiện nghiêm túc quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, quy hoạch khai thác cát sỏi lòng sông của tỉnh.


Bên cạnh đó, Bắc Giang phối hợp với các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế phối hợp quản lý, khai thác cát sỏi lòng sông vùng giáp ranh giữa 3 tỉnh để thực hiện có hiệu quả hơn, tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, hoạt động khoáng sản; gắn trách nhiệm với quyền hạn của chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, nhất là với hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông và sản xuất gạch ngói trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh đề nghị UBND các cấp bố trí tối thiểu một cán bộ đúng chuyên môn chuyên trách về quản lý TNKS tại Phòng TN&MT cấp huyện; rà soát, huỷ bỏ các văn bản của thôn, xã giao thầu, bán đất trái thẩm quyền cho các hộ gia đình khai thác đất sét để sản xuất gạch ngói; đẩy nhanh việc cấp giấy phép khai thác đất sét làm gạch ngói cho các hộ, phấn đấu đến hết năm có trên 20% số hộ được cấp phép.

Trên 3 tuyến sông lớn qua địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 48 điểm khai thác cát sỏi lòng sông và 95 bãi tập kết cát sỏi trái phép; trong đó, sông Cầu có 23 điểm khai thác và 50 bãi tập kết, sông Thương có 6 điểm và 20 bãi, sông Lục Nam có 19 điểm và 20 bãi. Các hoạt động diễn ra cả ban ngày và ban đêm, nhiều nơi khá công khai, nhất là tại vùng giáp ranh.

Từ nhiều năm nay, tình trạng khai thác trái phép vàng sa khoáng diễn ra liên tục tại địa bàn các xã Xa Lý, Phương Minh, Kim Sơn và khu vực Trường bắn TB1 của huyện Lục Ngạn, lúc cao điểm có từ 15-17 tàu khai thác. Các cấp chính quyền đã kiểm tra, xử lý nhiều lần nhưng chưa ngăn chặn được triệt để, các đối tượng vẫn vi phạm. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã xử phạt 5 trường hợp với tổng số tiền 350 triệu đồng.