Quy hoạch quản lý chất thải rắn ở Hà Nội

ThienNhien.Net – Ngày 04/08, UBND Thành phố ban hành quyết định số 3948/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch quản lý chất thải rắn TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư có mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn, cải thiện chất lượng môi trường sống đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội; Xác định rõ vị trí, vai trò, quan điểm, mục tiêu, định hướng quản lý chất thải rắn của Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Sản phẩm của dự án sẽ bao gồm các bản vẽ quy hoạch như: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/100.000; Bản đồ hiện trạng vị trí các nguồn phát thải, thống kê khối lượng chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại tỷ lệ 1/50.000; Bản vẽ hiện trạng thu gom, hiện trạng vị trí, quy mô các trạm trung chuyển; hiện trạng vị trí, quy mô và công nghệ của cơ sở xử lý chất thải rắn tỷ lệ 1/50.000.

UBND Thành phố cho biết, dự án sẽ được thực hiện từ năm 2009 đến 2010 với tổng mức đầu tư khái toán là 879 triệu đồng.