Một triệu Euro phát triển phong điện tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Thỏa thuận hợp tác xây dựng khung pháp lý và hỗ trợ kỹ thuật cho điện gió có nối lưới tại Việt Nam trị giá 1 triệu EURO do Chính phủ CHLB Đức hỗ trợ đã được ký kết sáng nay (21/7) giữa Bộ Công Thương và Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức.

Dự án gồm 3 phần: Xây dựng khung pháp lý cho điện gió nối lưới và quy trình quy hoạch điện gió; thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật về điện gió; tư vấn các dự án điện gió. 

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào, Việt Nam có tiềm năng về năng lượng gió rất lớn, sản lượng khoảng 1.785MW. Hiện nay có 15 dự án điện gió đã đăng ký với tổng công suất 1.054MW. Tuy nhiên do còn thiếu chính sách thích hợp nên chỉ có 7,5MW đã đựợc xây dựng và đang chuẩn bị ký hợp đồng mua bán điện.

Việc triển khai dự án này sẽ thúc đẩy phát triển điện gió tại Việt Nam một cách toàn diện.