Hợp tác xã nông nghiệp trong phong trào nông thôn mới

ThienNhien.Net – Tại buổi gặp mặt đại diện 73 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp sản xuất kinh doanh mạnh toàn quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức ngày 15/07, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật nhấn mạnh, Các HTX nông nghiệp sản xuất, kinh doanh mạnh là những nhân tố quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay.


Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các HTX đã đạt được trong thời gian qua, điều đó đã góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn ngành.

6 tháng đầu năm 2009, tình hình sản xuất nông nghiệp cả nước mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực cố gắng của bà con nông dân, sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành… nên giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 96,8 ngàn tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó nông nghiệp đạt 70,8 ngàn tỷ đồng tăng 1,8%, lâm nghiệp đạt 3,3 ngàn tỷ đồng tăng 3,1% và thuỷ sản đạt 22,7 ngàn tỷ đồng tăng 4,3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,6 tỷ USD, bằng 54,3% so với kế hoạch năm.

Sau khi nghe đại diện một số HTX báo cáo về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật ghi nhận và cho biết sẽ nghiên cứu để đề xuất Chính phủ điểu chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách trong thời gian tới nhằm khuyến khích khối kinh tế HTX thực sự vững mạnh trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ trưởng nói: “Trước yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, các HTX, đặc biệt là các HTX nông nghiệp, thuỷ sản vẫn đóng vai trò quan trọng, là nền tảng cho kinh tế hộ phát triển và xây dựng một nông thôn mới giàu mạnh, văn minh”.