Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

ThienNhien.Net – Ngày 07/07/2009, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2009 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009.


Một trong những công tác trọng tâm được các cấp Hội tham gia thảo luận đóng góp là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn” và Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi”. Các nội dung này được triển khai trong tất cả cán bộ – hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nông dân nắm vững để từ đó cùng phấn đấu thi đua trong phong trào phát triển sản xuất, hỗ trợ giúp nhau trong xây dựng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, thời tiết diễn biến bất lợi, tình hình dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nông dân, nhưng nhờ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, các ngành và sự nỗ lực, quyết tâm của Hội nông dân nên công tác hội và phong trào nông dân vẫn tiếp tục phát triển. Tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn ngày càng ổn định. Công tác tổ chức và xây dựng Hội ngày càng vững chắc, phát huy mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới có bước phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có trên 79.000 hội viên – nông dân đăng ký sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp hội đã vận động nông dân tích cực thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất, giúp nông dân nghèo ổn định cuộc sống. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 111 lớp kỹ thuật nuôi tôm, cá cho trên 2.500 nông dân ở các huyện, thành phố. Ngoài ra, hội nông dân các huyện, thành phố còn phối hợp với các ngành tổ chức cho hội viên, nông dân tham quan các mô hình trong và ngoài tỉnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2009, Hội Nông dân tỉnh và các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nghị quyết của cấp ủy đảng, của Hội Nông dân. Chuẩn bị các nội dung để tổ chức cuộc thi viết: Giải Báo chí “Nông dân – nông nghiệp – nông thôn”. Mở các lớp tập huấn cán bộ Hội ở các đơn vị còn lại. Đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn góp phần thiết thực xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới; đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; thực hiện tốt mối liên kết 4 nhà; vận động hội viên nông dân tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm…