Tạo cơ chế phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ

ThienNhien.Net – Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cho biết, đến nay trên cả nước đã có 3 doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 80/2007/NĐ -CP, khoảng 30 tổ chức đang tiến hành các thủ tục để được công nhận.


Theo đề xuất của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, các tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng “Chương trình phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ công lập chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự kiến sẽ triển khai trong năm nay. Bộ cũng sẽ phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng Thông tư hướng dẫn việc chuyển xếp lương đối với cán bộ viên chức làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Ngay sau khi Nghị định 80 được ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện trên toàn quốc việc phổ biến triển khai tới một số Bộ, ngành, địa phương, tổ chức khoa học và công nghệ. Bộ đã trực tiếp hướng dẫn một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng Đề án chuyển đổi, những quy trình, thủ tục để thí điểm thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ như: Viện Nghiên cứu Cơ khí, Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp, Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá, Viện Nghiên cứu Điều trị các bệnh hiểm nghèo, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ.

Một số doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện theo Nghị định 80 bước đầu có nhiều thuận lợi. Đó là Công ty Cấp thoát nước Bà Rịa – Vũng tàu, sau khi được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, uy tín và vị thế của tổ chức được tăng lên một cách rõ rệt. Doanh nghiệp có số lượng hợp đồng ký kết có giá trị hàng trăm tỷ đồng, trên cơ sở ứng dụng các kết quả nghiên cứu về hệ thống thoát nước đô thị đã được cấp bằng sáng chế. Doanh thu của các sản phẩm hình thành từ các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng doanh thu của công ty. Cụ thể, năm 2006 tổng doanh thu là 40, 633 tỷ VNĐ, trong đó doanh thu từ kết quả khoa học và công nghệ là 36,092 tỷ VNĐ. Năm 2008 tổng doanh thu thực hiện là 71.836 tỷ VNĐ, trong đó doanh thu từ kết quả khoa học công nghệ chiếm 62,435%.