Đà Nẵng: Triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ

ThienNhien.Net – Mới đây, Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam năm 2009 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam năm 2009 sẽ được xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí và tự động hóa, sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, công nghệ vật liệu, công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, công nghệ năng lượng.

Các công trình tham gia dự thi thuộc các lĩnh vực trên là những công trình lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam đạt hiệu quả khoa học, kinh tế-xã hội cao, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác và được Hội đồng khoa học cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cấp tương đương nghiệm thu đánh giá loại khá trở lên. Ban tổ chức cũng sẽ ưu tiên xét giải thưởng đối với các công trình khoa học, công nghệ được áp dụng mang lại hiệu quả cao ở vùng sâu vùng xa, miền núi và hải đảo.

Được biết, năm 2008, thành phố đã có 2 công trình đạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam, đó là công trình “Nghiên cứu triển khai thiết bị năng lượng mặt trời tại các hộ gia đình nông thôn, miền núi thành phố Đà Nẵng” của Đại học Bách khoa Đà nẵng và công trình “Nghiên cứu thiết kế công nghệ đóng tàu kéo cứu nạn, cứu hộ 3500 CV trong mọi điều kiện thời tiết phục vụ cho Cảnh sát biển Việt Nam và xuất khẩu” của nhóm tác giả Công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng, Bộ Quốc phòng.